ข่าวสารและกิจกรรม

• External Audit

 -- ทางโครงการฯ มีทีมผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วยฯ ที่มีประสบการณ์พร้อมเริ่มดำเนินการปี 2562 -----