ข่าวสารและกิจกรรม

• ด่วน! รับสมัครร่วมทีมตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน

     
               
               
โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินงานโดย รศ.ดร.ศุภชัย  ไพบูลย์ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ประเภทบุคคลธรรมดา) เลขที่ บ.0016/58

                ทางโครงการฯ ประสงค์จะรับสมัครผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยผู้ชำนาญการ มาร่วมทีมในการจัดการพลังงานและตรวจรับรองการจัดการพลังงานเพิ่ม หากท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญมาแล้วต้องการร่วมเป็นทีมเดียวกันกับเรา สามารถสมัครเข้าร่วมทีมหรือส่งรายละเอียดมาได้ทางอีเมล์ mini.eng_training@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 080-2626780 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป