ข่าวสารและกิจกรรม

• MINI NEWS_63

                โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร MINI-ENG เปิดอบรมในวันที่ 1 กพ. 63 – 31 พค. 63    

 

- หลักสูตร MINI-ENG 

 

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป!! โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่งใบสมัคร มาที่ E-mail :  mini.eng_training@hotmail.com 

                 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780