ข่าวสารและกิจกรรม

• MINI NEWS_63

               โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร MINI-ENG เปิดอบรมในวันที่  12 ก.ย. - 19 ธ.ค. 2563

 อ่านต่อ +
• External Audit ......ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (External Audit)........
 
 อ่านต่อ +
•  หลักสูตรมินิ-วิศวกรรม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  อ่านต่อ +
• ด่วน! รับสมัครร่วมทีมตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน  อ่านต่อ +